ჩვენი გუნდი


ბაჩანა ჯიშკარიანი

ექსპერტი

სპეციალიზაცია/სამუშაო სფერო: სისხლის სამართალი, საერთაშორისო და ევროპული სისხლის სამართალი.

განათლება: მიუნხენის უნივერსიტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

“სამართლის სახლის” ექსპერტი;

საქართველოს  უნივერსიტეტში, სისხლის სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი;

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ლექტორი;

ქართული, გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი;

იურიდიული ფირმა Becker Büttner Held-ის  (მიუნხენი) მეცნიერ-თანამშრომელი;

მიუნხენის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის გერმანული, საერთაშორისო და ევროპული სისხლის სამართლის კათედრის  თანამშრომელი, სამეცნიერო კვლევების მიმართულებით.

სხვადასხვა ნაშრომის ავტორი, ქართული, ევროპული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის მიმართულებით. 

სამუშაო გამოცდილების სტაჟი: 11 წელი

წოდება: სამართლის დოქტორი (მიუნხენის უნივერსიტეტი).დავით ვადაჭკორია

ადვოკატი

ზაალ თავაძე

ადვოკატი

კოტე ყიფიანი

ადვოკატი

ლალი ლაზარაშვილი

ექსპერტი