ჩვენი გუნდი


კოტე ყიფიანი

ადვოკატი

სპეციალიზაცია/სამუშაო სფერო: სისხლის სამართალი, სისხლის სამართლის პროცესი. 

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

"სამართლის სახლის" ადვოკატი;

საქართველოს მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტის პროკურორი;

ფინანსური პოლიციის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა მთავარი სამმართველოს მეორე სამმართველოს უფროსი;

ფინანსური პოლიციის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა მთავარი სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი;

შსს საგამოძიებო დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი;

საჩხერის რაიონის ადმინისტრაციული მოსამართლე;

საჩხერის რაიონის პროკურორი. მონიჭებული მაქვს იუსტიციის უფროსი მრჩევლის საკლასო ჩინი;

ქ.ტყიბულის პროკურატურის უფროსი გამომძიებელი;

შსს ამბროლაურის განყოფილების გამომძიებელი.

ადვოკატად მუშაობის სტაჟი: 8 წელი.

იურისტად მუშაობის სტაჟი: 45 წელი.

წოდება: პოლიციის პოლკოვნიკი, იუსტიციის უფროსი მრჩეველი.ლევან კუჭავა

ადვოკატი

ბეჟან ბეჟუაშვილი

კომპანიის დირექტორი

პაატა გაბელია

ადვოკატი

გია მეფარიშვილი

ექსპერტი