ჩვენი გუნდი


ზაალ თავაძე

ადვოკატი

სპეციალიზაცია/სამუშაო სფერო: სისხლის სამართალი, სისხლის სამართლის პროცესი.

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

"სამართლის სახლის" ადვოკატი;

ქ. თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურორის თანაშემწე;

ქ. თბილისის პროკურატურის შინაგან საქმეთა ორგანოებში მოკველვისა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის კანონიერებაზე ზედამხედველობის განყოფილების პროკურორი;

ქ.თბილისის პროკურატურის შინაგან საქმეთა ორგანოებში მოკვლევისა და ადამიანის უფლებების დაცვის კანონიერებაზე ზედამხედველობის  განყოფილების პროკურორი;

ქ.თბილისის პროკურატურის პროკურატურის ორგანოებში სისხლის სამართლებრივი დევნისა და გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორი;

ქ.თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო აპარატის უფროსი გამომძიებელი;

ქ.თბილისის ჩუღურეთის რაიონის პროკურატურის გამომძიებელი;

ქ.თბილისის ჩუღურეთის რაიონის პროკურატურის გამომძიებლის ვაკანტურ თანანმდებობაზე სტაჟიორი.

ადვოკატად მუშაობის სტაჟი: 6 წელი.

იურისტად მუშაობის სტაჟი: 28 წელი.

წოდება: პირველი კლასის იურისტი.პაატა გაბელია

ადვოკატი

ბაჩანა ჯიშკარიანი

ექსპერტი

კოტე ყიფიანი

ადვოკატი

ბეჟან ბეჟუაშვილი

კომპანიის დირექტორი