ჩვენი გუნდი


პაატა გაბელია

ადვოკატი

სპეციალიზაცია/სამუშაო სფერო: სისხლის სამართალი, სისხლის სამართლის პროცესი.

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

სამართლის სახლის ადვოკატი;

ქ. თბილისის პროკურატურის პროკურორი;

ქ თბილისის პროკურატურის განყოფილების უფროსი;

ქ. თბილისის პროკურატურის განყოფილების უფროსის მოადგილე;

ქ თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის პროკურატურის პროკურორის უფროსი თანაშემწე;

ქ. ფოთის რეგიონული ტრანსპორტის პროკურატურის პროკურორის უფროსი თანაშემწე;

თბილისის სამგორის რაიონის პროკურატურის გამომძიებელი;

საქართველოს გენერალური პროკურატურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა საგამოძიებო განყოფილების ინსპექტორი.

ადვოკატად მუშაობის სტაჟი: 7 წელი.

სამუშაო გამოცდილების სტაჟი: 28 წელი.

წოდება: იუსტიციის მრჩეველი.ლალი ლაზარაშვილი

ექსპერტი

დავით ვადაჭკორია

ადვოკატი

გია მეფარიშვილი

ექსპერტი

ბაჩანა ჯიშკარიანი

ექსპერტი