შედეგზე ორიენტირებული კომპანია


მეტის ნახვა


ჩვენ შესახებ

            "სამართლის სახლის" საქმიანობის ძირითადი პრინციპი, სხვადასხვა სფეროში, მაღალ აკადემიურ ცოდნაზე დაფუძნებული საქმიანობის განხორციელებაა. ჩვენ ვეწევით ეფექტურ, იურიდიულ მომსახურებას, რომლის გარანტიც, კლიენტის ინტერესების დასაცავად, კომპანიაში დასაქმებული გამოცდილი ექსპერტებისა და ი


მეტის ნახვა

ჩვენი გუნდი

                 მიანდეთ თქვენი სამართლებრივი საკითხების მოგვარება პროფესიონალთა გუნდს. ჩვენთან თანამშრომლობა საშუალებას მოგცემთ გაიზიაროთ და გამოიყენოთ კლიენტთან მომსახურების პროცესში, წლების განმავლობაში დაგროვებული გამოცდილება და ჩვეულებები. 


მეტის ნახვა


მომსახურება

          გთავაზობთ მომსახურების ფართო სპექტრს სამართლებრივ საკითხებზე. სხვადასხვა პაკეტი, თქვენი საქმინობის სფეროსა და მოთხვნების გათვალისწინებით. კლიენტის ნდობა, მისი ინტერესების პრიორიტეტულობა და ნაკისრ ვალდებულებათა კეთილსინდისიერი შესრულება ჩვენს მთავარ ამოცანას წარმოადგენს. 

სისხლის სამართალი

სამოქალაქო სამართალი

ადმინისტრაციული სამართალი