ჩვენი გუნდი


დავით ვადაჭკორია

ადვოკატი

სპეციალიზაცია/სამუშაო სფერო: სამოქალაქო  ადმინისტრაციული სამართალი

განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

„სამართლის სახლის“ დირექტორის მოადგილე;

შპს „ავიატორის“ (აჭარა გრუპი) მთავარი იურისტი;

შპს „აჭარაფეის“ იურისტ-კონსულტანტი;

შპს „ქროსვეის ჯორჯიას“ (აჭარაბეთი/ აჭარა გრუპი) იურიდიული კონსულტანტი;

ს.ს. ‘აი თი დი სის“ იურიდიული კონსლტანტი;

შპს „ლთბის“ იურიდიული კონსულტანტი;

შპს „სქაინეტის“ (აჭარა გრუპი) იურიდიული კონსულტანტი;

ს.ს. გაერთიანებული ტელეკომის იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი

ს.ს. სილქნეტის იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი;

შპს „დჯსის“ იურიდიული კონსულტანტი;

შპს უნივერსიტეტის „ცოდნა“ იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

ს.ს. თბილისის ბანკთასორისი სავალუტო ბირჟის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;

ს.ს. ბანკის „მერკური“ იურიდიული სამსახურის უფროსი;

ს.ს. ჩარხმსენებელი ფირმის „დია“ იურიდიული კონსულტანტი;

ს.ს. „დია ბანკის“ იურიდიული სამსახურის უფროსი;

ადვოკატად მუშაობის სტაჟი: 28 წელი

იურისტად მუშაობის სტაჟი: 28 წელი

 ბაჩანა ჯიშკარიანი

ექსპერტი

ლევან კუჭავა

ადვოკატი

ზაალ თავაძე

ადვოკატი

მედეა ელიზბარაშვილი

კომპანიის დამფუძნებელი