ჩვენი გუნდი


ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე

გიორგი თუმანიშვილი ბაჩანა ჯიშკარიანი ედვარდ შრამი (რედ.)

ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე

გამომცემლობა "მერიდიანი"

http://hol.ge/img/file/ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე.pdfკოტე ყიფიანი

ადვოკატი

მედეა ელიზბარაშვილი

კომპანიის დამფუძნებელი

გია მეფარიშვილი

ექსპერტი

ბაჩანა ჯიშკარიანი

ექსპერტი