ლალი ლაზარაშვილი

 სამართლის ექსპერტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:  ტელ: +(995 032) 2 19 09 90

                                             ელ-ფოსტა: l.lazarashvili@hol.ge

სამუშაო სფერო: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

2011-დღემდე საქართველოს უნივერსიტეტის სრული პროფესორი


2011-2012 საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, სულხან-საბას ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი


2010-2012 ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი


2008-2012 კავკასიის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი


2006-2009 თბილისის ეკონომიურ ურთიერთობათა საერთაშორისო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი


2005-2010 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე (ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა/სამოქალაქო საქმეთა პალატა)


2003-2005 თბილისის საოლქო სასამართლოს ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა სააპელაციო პალატის მოსამართლე


2000-2003 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწე


2000-2001 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამოქალაქო სამართლის კათედრის მასწავლებელი


2000- საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს სახელშეკრულებო ვალდებულებათა ანალიზისა და კონტროლის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე


1998-დღემდე თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი


1996-2000 მუშაობდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში: კერძო სამართლის სამმართველოს კონსულტანტად, სამართლებრივი რეფორმის სახელმწიფო კომისიის წევრად, კერძო სამართლის სამმართველოს ეკონომიური კანონმდებლობის განყოფილების უფროს კონსულტანტად, ამავე სამმართველოს საუწყებო ნორმატიული აქტების სახელმწიფო რეგისტრაციის განყოფილების მთავარ კონსულტანტად, კერძო სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველად, სამართალშემოქმედების მეთოდიკის განყოფილების უფროსად, კანონმდებლობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილედ.


განათლება: დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მინიჭებული აქვს იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი ( სამოქალაქო სამართალი ) ასევე მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხი მიწის მართვის სფეროში

 

ჩვენი გუნდი სრული სია

ბეჟან ბეჟუაშვილი

Mr.

ლევან კუჭავა

ია მარიამიძე

გია მეფარიშვილი

ლალი ლაზარაშვილი
პარტნიორები
 
სასარგებლო ბმულები
 
დაგვიკავშირდით
1
ყველა უფლება დაცულია © 2011 - 2020 Hol.com.ge